Motivațiile teologice ale postului la Sfântul Ioan Gură de Aur

40,00 RON
Fara TVA

Obiectivul principal al lucrării este acela de a pune în lumină semnificația profundă a postului prin căutarea argumentelor biblice și patristice care să întărească practica postului din punct de vedere teologic, moral/spiritual și social. Acestui obiectiv se adaugă cel de a reactualiza literatura patristică în relație cu postul și de a contura teologia chrisostomică a acestei teme.

Cantitate

Considerăm că originalitatea lucrării constă în două puncte. Mai întâi, remarcăm faptul că opera Sfântului Ioan Gură de Aur a fost analizată din numeroase unghiuri, însă din perspectiva postului nu am identificat o lucrare ştiințifică în care să fie analizate și actualizate pasajele cu privire la post. Mai apoi, asumarea tradiției patristice în cadrul unor documente bisericeşti la nivel interconfesional este demnă de remarcat. Într-adevăr, cele trei documente analizate (Sacrosantum concilium: Constituția despre Sfânta Liturgie; Decretul 20 din 21.05.2009 al Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică; Importanța postului şi respectarea lui astăzi – Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe) necesită unele completări pentru a fi mai lesne de înțeles de credinciosul de astăzi. Astfel, un alt obiectiv poate fi considerat și acela de a oferi, pe marginea documentelor bisericeşti amintite, unele adnotări chrisostomice care să ofere explicații auxiliare pentru o mai bună înțelegere a documentelor şi a importanței trăirii postului astăzi spre propășirea vieții spirituale.

Fisa tehnica

Autor
Vasile Costea
ISBN
978-973-141-946-6
Pagini
254
Editura
GALAXIA GUTENBERG
Anul apariției
2021

S-ar putea sa-ti placa